Barbara Sarapuk
Wrocław
W l. 1982 - 89 była redaktorem i współredaktorem wydawnictw niezależnych: "Solidarność Walcząca", "Solidarność Nauczycielska", "Wiadomości Bieżące", "Obecność". Współpracowała z młodzieżowymi wydawnictwami niezależnymi. Drukowała i kolportowała niezależne pisma. Kształciła drukarzy. Aresztowana (wyrok 3,5 roku, przepadek mienia).
Wersja do druku