Marek Sapetto
Warszawa
Członek KZ "S" ASP, następnie działał w podziemnych strukturach ZPAP. Był twórcą i organizatorem tzw. "pielgrzymki po pracowniach" oraz Galerii Walizkowej, w ramach której prace artystów pokazywane były w domach i pracowniach w całej Polsce. W listopadzie 1982 r. zorganizował niezależną wystawę we własnej pracowni. Był autorem wykonywanych na powielaczu katalogów do części niezależnych wystaw. Brał udział w licznych ekspozycjach organizowanych w kościołach w całej Polsce. W 1983 r. otrzymał nagrodę "S".
Wersja do druku