Zofia Sampławska
Warszawa
Od 1981 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki. W 1984 r. założyła i kierowała złożoną z kobiet "Strażą ks. Jerzego". W ramach obu struktur kolportowała homilie ks. Jerzego, książki Wyd. Polskiego. Do 1989 r. uczestniczka akcji plakatowych.
Wersja do druku