Wojciech Samoliński
Lublin, Gdańsk
W czasach licealnych w Trójmieście z A.Hallem, G.Grzelakiem i A.Rybickim działał w grupie rozrzucającej ulotki, malującej napisy.1978 pisał artykuły pod pseudonimem do gdańskiego "Bratniaka". W 1981w Lublinie był redaktorem "Informatora" wydawanego przez Biuro Informacyjne Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego, od 1982 organizował kolportaż"Biuletynu Informacyjnego NSZZ "S" Reg. Śr.-Wsch." i w latach 80 współpracownikiem lubelskich "Spotkań".
Wersja do druku