Anna Samolińska
Lublin
W latach 1975-81 prace redakcyjne, drukarskie, introligatorskie i kolporterskie i oświatowe dla "Spotkań".
Wersja do druku