Krzysztof Sałaciński  
Szczecin
W latach 1982 - 1989 współredagował szczecińską "Jedność" Zamieszczał w niej wiele tekstów, a także zajmował się jej kolportażem. (ja to jeszcze raz sprawdzę - nie wszystko mi się jednak zgadza - p. Stankiewicz początkowo twierdziła, że to był biuletyn "Solidarność" podpisywany od pewnego momentu przez bohatera). Zmarł w 2000 roku.
Wersja do druku