Barbara Sakowicz-Urbańska
Łódź
Zajmowała się kolportażem książek i pisma "Bratniak", związana z wydawnictwem "Młoda Polska". W stanie wojennym organizowała struktury kolportażu w środowiskach studenckich. W dniach 14-15 grudnia 1981 r. była współorganizatorką strajku na Wydziale Prawa UŁ. Następnie związała się ze strukturami Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej "Jesteśmy", Regionalnej Komisji Wykonawczej i Grupy Roboczej. Była współpracownikiem Ośrodka Pomocy Więzionym i Internowanym przy kościele oo. Jezuitów. Uczestniczka Ruchu Młodej Polski. Współzałożycielka w październiku 1981 r. struktur Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UŁ (wcześniej członek Komisji Uczelnianej NZS UŁ).
Wersja do druku