Ryszard Sakiewicz
Warszawa
Kolportował książki Wyd. Krąg i Wyd. Polskiego. Do 1989 r. uczestniczył w akcjach plakatowych.
Wersja do druku