Piotr Skwieciński
Warszawa
W 1983 r. współtworzył Of. Wyd. Pokolenie, działał w niej do 1988 r. (druk książek, "KOS-a", "Tu Teraz"). W l. 1986-87 redagował czasopismo młodych "Wprost". Od 1988 r. redagował pismo NZS "KA". Kolporter wydawnictw podziemnych. Był członkiem władz NZS na UW po 1987 r.
Wersja do druku