Krzysztof Skrzypczak
Gardna Wielka - b. woj. słupskie
Od początku stanu wojennego do grudnia 1982 r. kolportował słupskie pismo "OKO" (zlikwidowane przez SB na kilka lat, wznowione po 1984 r.). Uczestnik akcji ulotkowych.
Wersja do druku