Wojciech Skrodzki
Warszawa
W l. 1982-89 był publicystą prasy niezależnej (m.in.: "Kontakt", "Przyszłość Polski"). Był członkiem redakcji "GP". W 1982 r. uczestniczył w organizacji aukcji darów artystów na rzecz "S" w kościele św. Anny oraz przy organizacji niezależnej wystawy w kościele św. Krzyża. 13 grudnia 1982 r., wraz z J. Brukwickim, zorganizował wystawę w kościele NMP. W l. 1983-89 pracował w Muzeum Arch. Warsz., gdzie m.in. zasiadał w konkursowym jury i pisał wstępy do katalogów wystaw. W 1984 r. był współorganizatorem wystawy "Artyści Stoczniowcom" w gdańskim kościele Dominikanów. Współpracując z toruńskim artystą B. Kraśniewskim pisywał wstępy do katalogów wystaw artystów niezależnych. Występował z odczytami. Pod koniec lat 80. związany był z ruchem niezależnych wystaw organizowanych w Częstochowie przy kościele św. Wojciecha.
Wersja do druku