Magdalena Saganiak
Warszawa
W l. 80. zajmowała się kolportażem pisma "Wola" w grupie kolporterów działających w strukturach Grup Politycznych "Wola".
Wersja do druku