Tadeusz Skrętowski
Białystok
Członek zespołu redakcyjnego niezależnego tytułu "Opór. Pisma Białostockich Grup Oporu" wydawanego w latach 1988 - 89, drukowanego w Wydawnictwie "Myśl" w Warszawie i Wydawnictwie Północno - Wschodnim w Białymstoku,.; także drukarz i kolporter tego pisma oraz innych niezależnych białostockich i warszawskich pism i wydawnictw.
Wersja do druku