Helena Skowron
Podkowa Leśna
W l. 80. prowadziła wraz z mężem punkt kontaktowy Terenowego Kom. Oporu "S". Redagowała biuletyn informacyjny "AIT", wychodzący dwa razy w tygodniu w l. 1982-85, przesyłany następnie do regionu, redakcji różnych pism, np. do "Sektora", "TM". Była emiterką Radia "S" w Podkowie, łączniczką, transportowała sprzęt.
Wersja do druku