Feliks Sadurski
Warszawa
W l. 1982-89 zajmował się kolportażem znaczków poczty podziemnej. Był głównym łącznikiem przekazującym projekty znaczków A. Znajkiewicza do Puław. Kolportował prasę (m.in.: "Wola", "TM", "Niepodległość") nagrania "Gazety Dźwiękowej" S. Bratkowskiego oraz książki (NOWA, "Aneks", "Kontakt", "Zapis").
Wersja do druku