ks. Jan Sikorski
Warszawa
Od grudnia 1981 r. kapelan internowanych i uwięzionych. W l. 1982-89 organizator spotkań środowisk niepodległościowych. Kolportował wydawnictwa podziemne. Zorganizował Duszpasterstwo Byłych Internowanych i Uwięzionych.
Wersja do druku