Jan Sadowski
Warszawa
W l. 1981-89 uczestniczył w spotkaniach środowisk niepodległościowych w kościele św. Jana i św. Aleksandra. W 1986 r. prowadził wykłady w ramach AKL.
Wersja do druku