Dorota Sikorska
Łódź
Działała od sierpnia 80'. Należała do zakładowej "Solidarności" - zakłady gastronomiczne w Łodzi. Kolportowała "Biuletyn Łódzki" i inną bibułę, w bloku i w zakładzie. W stanie wojennym robiła paczki dla internowanych razem z Władysławą Zbrońską. W stanie wojennym przez dwa tyg. ukrywała w mieszkaniu Jerzego Dłużniewskiego.
Wersja do druku