Tadeusz Sikora
Warszawa
Od 1977 r. przepisywał na maszynie podziemne publikacje; następnie kolportował pisma i książki; czasem udostępniał mieszkanie na magazyn. Po 13 grudnia 1981 r. występował w domach prywatnych i kościołach. Kilka kaset z jego piosenkami wyprodukowała Of. Fon. CDN. W 1988 r. otrzymał nagrodę RWE za piosenkę niezależną. W l. 1985-88 był spikerem Programu II Radia "S". W jego mieszkaniu nagrywano audycje.
Wersja do druku