Alicja Sadowska (Wróbel)
Warszawa
W l. 1982-89 przepisywała na maszynie materiały: "AIS", "KAT", sporadycznie zajmowała się kolportażem. (Współpracowała z J. Wierzbicką-Rusiecką.)
Wersja do druku