Grażyna Józefa Siewiera
Łódź
Działalność opozycyjną rozpoczęła po strajkach robotniczych 80 roku. Przechowywała i kolportowała nielegalną prasę i pisma Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej. W stanie wojennym działała w Ośrodku Pomocy Internowanym przy kościele ojców Jezuitów, jej rodzina blisko współpracowała z ks. Stefanem Miecznikowskim. Brała udział we wszystkich pracach ośrodka, pomagała rodzinom internowanych, wraz z ojcem, Józefem Siewierą, towarzyszyła ojcu Miecznikowskiemu w wyjazdach od ośrodków internowania, współorganizowała prelekcje, wykłady i konferencje (m.in. Kolokwium Narodów, spotkania środowe). Spisywała z nagrań wykłady ze spotkań środowisk twórczych. Przygotowała kilka montaży literackich z okazji rocznicy sierpnia.(wykorzystane przez Grzegorza Królikiewicza). Od 86/87 redagowała na podstawie tekstów Grzegorza Palki, Seweryna Jaworskiego, Jerzego Kropiwnickiego, Antoniego Macierewicza, Andrzeja Gwiazdy, Mariana Jurczyka i innych - "Materiały Grupy Roboczej". W 1986 r. dzięki ks. prałatowi Czosnkowskiemu uruchomiła w kościele św. Antoniego Duszpasterstwo Ludzi Pracy. Organizowała w nim prelekcje i wykłady. Przez kilka lat przygotowywała Tydzień Kultury Chrześcijańskiej. Inwigilowana, śledzono także samochód pp. Siewierów, przebijano opony, podcinano linki hamulcowe, odwlekano możliwość zakupu nowej karoserii. Straszono śmiercią ojca; telefony z pogróżkami, przerywanie rozmów. Przesłuchiwana raz, prawdopodobnie w sprawie pobitego przez milicję pod kościołem Ryszarda Mroza. Po roku 1990 napisała "Wspomnienia o Grzegorzu Palce" m.in. dla tygodnika "Niedziela".
Wersja do druku