Ryszard Siewert
Kowalewo Pomorskie
W latach 1982 - 1989 otrzymywaną od Andrzeja Lipińskiego z Torunia prasę kolportował wśród mieszkańców Kowalewa Pomorskiego. W maju 1987 członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "S" Pracowników Zakładów Włókien Chemicznych Elana w Toruniu.
Wersja do druku