Wanda Sadowska
Białystok
Od 1980 r. związana z "S", po 13. grudnia 81 r. podjęła działalność podziemną, organizując w swoim domu bazę drukarską dla niezależnych pism i wydawnictw - np. "Biuletyn Informacyjny "S" Regionu Białystok", książki Białostockiej Oficyny Wydawniczej; drukowano tu na dwóch maszynach, z których jedną sama zapewniła; działała ciemnia fotograficzna, robiono klisze; organizowała także dostawy papieru i farby; drukowano także plakaty, ulotki, kalendarze; 8 grudnia 83 r. aresztowano drukarzy oraz właścicielkę domu; więziona do 4 maja 84 r.,; w l. 85 - 89 nadal pomagała zaopatrywać pisma niezależne w papier i farby, zajmowała się także kolportażem, podróżując między Białymstokiem, Bydgoszczą i Warszawą.
Wersja do druku