Wanda Sadowska
Białystok
Od połowy 1982 do grudnia 1983 w jej domu działała podziemna drukarnia wydająca "Biuletyn Informacyjny NSZZ 'S' Region Białystok" oraz druki ulotne; kolporterka prasy i wydawnictw podziemnych. Aresztowana po wpadce drukarni 8 grudnia 1983, osadzona w areszcie KW MO w Białymstoku, następnie w ZK w Białymstoku. W maju 1984 zwolniona na przepustkę z powodu choroby męża, sprawa umorzona na mocy lipcowej amnestii w tym samym roku.
Wersja do druku