Krzysztof Sacharczuk
Białystok
W latach 1987-89 był redaktorem i organizatorem kolportażu pisma "Bez Debitu" (kwartalnik nieregularny, wychodzący w Białymstoku w tych samych latach, poświęcony kulturze i literaturze).
Wersja do druku