Lista nazwisk zaczynających się literą R
z miejscowości: Warszawa
Jerzy RachowskiOrganizował siatki kolportażowe MRK "S". W l. 1982-89 zaopatrywał w prasę i wydawnictwa szereg przedsiębiorstw ...więcej
Tadeusz RachowskiW l. 80. był autorem publikacji zamieszczanych w prasie podziemnej, w tym w "Robotniku". Redagował ...więcej
Piotr RachtanDziennikarz - w 1981 r. publicysta "TS". W l. 1982-89 współpracował i publikował w różnych ...więcej
Anna RachubikW l. 1986-89 współpracowała z wydawnictwem organizacji FMW.
Krzysztof RacinowskiOrganizator i uczestnik wystaw przy kościele NMP na Nowym Mieście (Duszp. Śr. Tw.), m.in. "Świadectwo ...więcej
Julian RaczkoW l. 80. brał udział w wystawach niezależnych, np.: akcja "Soli Deo" prezentowana w Muzeum ...więcej
Barbara Katarzyna RadeckaW 1980 r. współzałożycielka koła "S" przy ZASP, gdzie zajmowała się kolportażem materiałów "S" oraz ...więcej
Piotr RadeckiPierwsze kontakty z prasą podziemną miał pod koniec l. 70. (Officyna Liberałów). W l. 1983-84 ...więcej
Włodzimierz RadomyskiW l. 1982-89 kolportował wśród pracowników Nastoprojektu wydawnictwa i prasę (m.in.: "Baza", "CDN-GWR", "KOS", "PWA", ...więcej
Wojciech RaduchaW l. 1987-89 był redaktorem pisma studentów "Grizzly".
Janusz RadziejowskiW l. 1982-89 w ramach OKPN kolportował wydawnictwa i prasę (m.in.: "CDN-GWR", "KOS", "Robotnik", "TM", ...więcej
Julian RadziewiczW l. 1982-89 był członkiem zespołu redakcyjnego dwutygodnika "KOS", a także współzałożycielem i redaktorem podziemnego ...więcej
Anna RadziwiłłWspółautorka materiału pt. "Próba diagnozy" zamieszczonego w książce "Głosy stamtąd" (Paryż 1970). Uczestniczyła w opracowaniu ...więcej
Maciej RadziwiłłW l. 1978-80 pomagał przy druku "BI" KOR. Prowadził punkt przerzutowy "BI" i książek NOWEJ ...więcej
Maria Anna RadziwiłłW l. 1983-88 składała i kolportowała książki NOWEJ.
Anna RajnerPrzez cały stan wojenny zajmowała się kolportażem prasy i książek niezależnych. W l. 1983-89 prowadziła ...więcej
Marian RajskiW l. 1981-89 opublikował w prasie podziemnej wiele artykułów. Oficerem WP w stopniu podpułkownika - ...więcej
o. Eustachy RakoczyW l. 80. organizator niezależnych spotkań historycznych. Współautor koncepcji powrotu Muzeum im. J. Piłsudskiego do ...więcej
Małgorzata RakowieckaW kwietniu 1982 r. założyła, z E. Dabertowa, J. Sauk, I. Książek, K. Bielawska, J. ...więcej
Andrzej RakowskiOd 1984 r. w Służbie ks. Jerzego Popiełuszki. Organizator grupy "Straż grobu ks. Jerzego" przy ...więcej

znalezionych: 123  <<  -  1  2  3  4  5  6  7  -  >>