Krzysztof Raczyński
Łódź
Członek Ruchu "Wolność i Pokój", członek i współtwórca Pomarańczowej Alternatywy i Galerii Działań Maniakalnych w Łodzi oraz Wspólnoty Leeeżeć. Współorganizator i uczestnik manifestacji ulicznych, happeningów i performance'ów tych organizacji. Brał udział w akcjach malowania na murach, jeden z najlepszych twórców szablonów do graffiti. Autor rysunków w piśmie "Przegięcie pały". Współorganizator Festiwalu Prasy Trzeciego Obiegu, m.in. pism anarchistycznych, fanzinów i pism niezależnych w lokalu dawnego teatru studenckiego "Pstrąg".
Wersja do druku