Barbara Katarzyna Radecka
Warszawa
W 1980 r. współzałożycielka koła "S" przy ZASP, gdzie zajmowała się kolportażem materiałów "S" oraz prasy i książek II obiegu. Po 13 grudnia 1981 r. kolportowała pisma (m.in.: "Wola", "KOS", "TM", "TW", "PWA"), książki (NOWA, Krąg, CDN, Przedświt, paryska "Kultura") oraz znaczki, karty, kalendarzyki. Często transportowała je własnym samochodem.
Wersja do druku