Adam Raczyński
Brodnica
W nocy z 13 na 14 grudnia 1981 drukował ulotki, następnie dostarczone do brodnickich zakładów pracy. Od lutego 1982 do 989 kolportował prasę i wydawnictwa w miejscowym przedsiębiorstwie Polmo i w środowisku sąsiedzkim
Wersja do druku