Julian Radziewicz
Warszawa
W l. 1982-89 był członkiem zespołu redakcyjnego dwutygodnika "KOS", a także współzałożycielem i redaktorem podziemnego pisma dla nauczycieli "Tu Teraz". Założył pismo dla pedagogów "Edukacja i Dialog" i był jego redaktorem naczelnym. Pisał do pism: "KOS", "Tu Teraz", "Edukacja i Dialog", "Wielka Gra" (wydawana przez ZHR), "Gazeta Ludowa", a także gazety KZ "S" ZK "Unitra - Polkolor". Był autorem książki "Szkoła społeczna i uspołeczniająca" (1989). Wchodził w skład Rady Edukacji Narodowej (1982-89).
Wersja do druku