Józef Radek
Łódź
Współzałożyciel struktur "Solidarności w Wojewódzkim Urzędzie Telekomunikacji w Łodzi (pracował jako monter). W 81 związał się z Konfederacją Polski Niepodległej. W stanie wojennym kolportował wydawnictwa niezależne, udostępniał swoje mieszkanie przy ul. Woronicza 10 na hurtowy punkt dystrybucji m.in. pism "Zawsze Solidarni" i "Przedwiośnie" (odbierane m.in. od Henryka Stefaniaka). Po wyjściu z aresztu nie przerwał działalności. Aresztowany 25 sierpnia 82 otrzymał wyrok 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata.
Wersja do druku