Tadeusz Rachowski
Warszawa
W l. 80. był autorem publikacji zamieszczanych w prasie podziemnej, w tym w "Robotniku". Redagował reaktywowanego w stanie wojennym "Montera". Drukował, kolportował, nadawał audycje radiowe, przewoził i przechowywał w mieszkaniu wydawnictwa II obiegu, a także organizował kolportaż w FSO. Prace oświatowe w samorządzie. Kolportaż prasy i książek. Współpraca Wola, CDN TM
Wersja do druku