Jerzy Rachowski
Warszawa
Organizował siatki kolportażowe MRK "S". W l. 1982-89 zaopatrywał w prasę i wydawnictwa szereg przedsiębiorstw na Służewcu. Drukował wydawnictwa zakładowe FSO. Publikował w "Bazie", "Wyzwoleniu" i innych czasopismach.
Wersja do druku