Lista nazwisk zaczynających się literą P
z miejscowości: Lublin
Andrzej Peciak1985-89 współzałożyciel i uczestnik Funduszu Inicjatyw Społecznych (FIS) - wydawnictwa ,którego nakładem ukazało się kilkanaście ...więcej
Tomasz PietrasiewiczW latach 1978-80 działając w teatrze "Grupa Chwilowa" zajmował się kolportażem Biuletynów KOR i wydawnictw ...więcej
Andrzej PleszczyńskiW roku 1981 był redaktorem (legalnego wówczas) "Biuletynu Informacyjnego NSZZ Solidarność Akademii Rolniczej w Lublinie." ...więcej
Teresa PodgórskaOd 1977 do 1981 r. prace kolporterskie i oświatowe w "Spotkaniach" ...więcej
Lech Przybylak1982 - 89 kolportował prasę ,np. Tygodnik Mazowsze", Informator Regionu Środkowo-Wschodniego", książki, kasety i ulotki ...więcej

znalezionych: 5