Jacek Pająk
Warszawa
Od początku stanu wojennego drukował ulotki z odezwą Z. Bujaka. W l. 1982-83 kolportował prasę podziemną, m.in. "TM". W l. 1983-84 drukował i kolportował "Zeszyty Historyczne". W l. 1983-89 współorganizował niezależną bibliotekę, kolportował znaczki i wydawnictwa podziemne w Muzeum Narodowym. Przeszedł przeszkolenie na naświetlarkach przy przygotowywaniu do druku "PWA". W 1988 r. jako działacz podziemnego PPS współpracował z J. J. Lipskim, zajmując się kolportażem "Robotnika" PPS na terenie całego kraju.
Wersja do druku