Andrzej Paczkowski
Warszawa
Pod koniec lat 70. współpracował z "BI" KOR. W l. 70. publikował m.in. w "Krytyce". Po wprowadzeniu stanu wojennego zamieszczał publikacje w "TW". Współpracował z "TM", "IS" (od 1982 r.) oraz kwartalnikiem "Krytyka". Od przełomu 1982/83 r. działał w OKN (Oświata, Kultura, Nauka) i SKN. Był redaktorem rubryki w piśmie "KOS", potem w "Serwisie Informacyjnym SKN". Współzałożyciel (1983) Arch. Solidarności, oraz autor wydawanych w podziemiu książek. Od 1985 r. redaktor w Wyd. In Plus. Kurier Regionu Mazowsze, Arch. Solidarności i SKN za granicę.
Wersja do druku