Jan Pacula
Kraków
W 1982 odpowiedzialny za redakcję, druk i kolportaż "Biuletynu Małopolskiego". Aresztowany i skazany.
Wersja do druku