Wojciech Paciorkowski
Warszawa
W l. 60. i w pierwszej połowie lat 70. sporządzał i kolportował ulotki niepodległościowe. Następnie kolportował wydawnictwa ROPCiO i KPN oraz inne. Wiele z nich drukował. Od 1982 r. drukował m.in. "TM", "Niepodległość", pisma zakładowe. Szkolił drukarzy. W l. 80. animował życie kulturalne we współpracy z ks. S. Niedzielakiem.
Wersja do druku