Barbara Pleszczyńska
Lublin,
W latach 1982-89 była redaktorką "Informatora NSZZ Solidarność Region Środkowo Wschodni". Przygotowywała do druku jedną z wydanych książek
Wersja do druku