Liliana Plesiewicz-Ziemińska
Warszawa
W l. 1983-89 prowadziła kolportaż prasy i wydawnictw, z czasem w wielkich ilościach. W l. 1986-89 w Wyd. Myśl odpowiadała za przyjmowanie makiet i skrzynkę kolportażową. Była również odpowiedzialna za kontakty z młodzieżą, nadzorowała wydawanie gazetek licealnych.
Wersja do druku