Wojciech Pleciński
Warszawa
W l. 1977-80 kolportował w środowisku studentów UW prasę i wydawnictwa (m.in.: "Aneks", "Komunikat" KOR, "BI" KOR, "Głos", "Krytyka", "Robotnik", "Zapis"). W l. 1982-89 dostarczał matce do Małej Wsi k./Warki prasę, książki i wydawnictwa ("CDN-GWR", "Robotnik", "TM") dla nauczycieli miejscowej szkoły ogrodniczej.
Wersja do druku