Marcin Palade
Warszawa
Od 1986 r. działał w Duszpasterstwie Młodzieży przy kościele oo. Jezuitów na ul. Rakowieckiej w Warszawie, organizując spotkania z politykami i ludźmi kultury związanymi z podziemną "S". Uczestniczył, jako licealista, w kolportażu wydawnictw niezależnych, w tym wydawnictw Grup Politycznych "Wola", w warszawskich szkołach średnich. Od 1988 r., w ramach Międzyszkolnego Komitetu Solidarności, zajmował się m.in. dystrybucją prasy, organizacją akcji ulotkowych i plakatowych.
Wersja do druku