Aleksander Piwoński
Warszawa
Po 13 grudnia 1981 kolporter podziemnej prasy i wydawnictw, współpracownik warszawskiego niezależnego Radia "S", wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Wersja do druku