Leonia Piwkowska  
Warszawa
W l. 1982-89 działała w Duszp. Śr. Tw., współorganizowała pomoc charytatywną dla środowiska muzyków. Organizowała koncerty (np. w czasie TKCh, patriotyczne, religijne, rocznicowe), opracowywała wspólnie z T. Kaczyńskim stronę muzyczną koncertów poetyckich.
Wersja do druku