Kazimierz Pius  
Gostynin
Działacz Solidarności od 1980r., kontynuował ją po 13.XII.81. Przygotowywał szatę graficzną ulotek wydawanych przez Zb. Zdrodowskiego. Zrobił ręczne czcionki do produkcji ulotek i plakatów z J. Żuchowskim. W jego domu mieścił się magazyn gazet podziemnych, książek, zajmował się kolportażem. Jako pracownik Domu Kultury zaopatrywał podziemie w materiały - farba, papier, matryce. Współpracował w budowie Drogi Krzyżowej w Głogowcu k/Kutna. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w 1985/6 r.
Wersja do druku