Marta Piszczatowska
Warszawa
W stanie wojennym kolportowała niezależną prasę, potem pisała do "Woli", "KN". Zbierała teksty dla Of. Wyd. Rytm. Współpracowała z GO "Solidarni" T. Klincewicza, nagrała dla nich kilkanaście "gaduł" (u siebie w domu). W jej domu nagrywano audycje radia podziemnego. W 1989 r. zakładała telewizję "Solidarni".
Wersja do druku