Maciej Pisuk
Bielsko - Biała
Współredagował pismo młodzieży szkolnej "Dzwonek" w latach 1988 - 89.
Wersja do druku