Paweł Piskorski
Warszawa
W l. 1987-89 udzielał pomocy prawnej studentom. Publikował w "KA". Kolporter. W 1988-89 wydawca i redaktor pisma "HIP" NZS IH UW.
Wersja do druku