Hanna Pajewska  
Warszawa
W l. 1982-89 kolportowała znaczne ilości prasy podziemnej (m.in.: "Głos", "Krytyka", "PWA", "Robotnik", "TM") oraz książki, znaczki itp.
Wersja do druku