Romuald Petri
Warszawa
W l 80. w swoim mieszkaniu prowadził skrzynkę kolportażową. Kolportował prasę podziemną, (m.in.: "TM", "TW", "Wola") oraz książki (m.in. Wyd. Krąg), pocztówki, kalendarzyki, znaczki. Zdobywał papier dla drukarni podziemnych.
Wersja do druku